Rynek nieruchomości w Polsce – perspektywy na 2017 rok

Według Agaty Stradomskiej z sieci biur nieruchomości RE/MAX Polska, rynek mieszkaniowy w Polsce czeka kilka istotnych zmian. Wśród nich warto wymienić skutki programów rządowych, czy też nowelizację prawa budowlanego. Poniżej zostały przedstawione perspektywy dla rynku nieruchomości w 2017 r.

 

Trudniej o kredyt

Niestety Polacy nie należą do osób zamożnych i oszczędnych, dlatego chętnie korzystają z możliwości uzyskania kredytu hipotecznego na zakup własnego M. Jednak o ten będzie coraz trudniej. Zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego, próg wymaganego wkładu własnego w 2017 wzrósł o kolejne 5 proc. i obecnie wynosi 20 proc. Oznacza to, że kupujący mieszkanie muszą dysponować własnymi środkami finansowymi w wysokości  jednej piątej wartości nabywanego mieszkania.

Kolejnym utrudnieniem dla osób, które chciałyby skorzystać z kredytu hipotecznego są, planowane na 2017 r., zmiany w zakresie działań pośredników kredytowych. Dotychczas byli oni wynagradzani przez banki i pomagali swoim klientom w znalezieniu najkorzystniejszych dla nich rozwiązań kredytowych. Zgodnie z projektowaną ustawą o kredycie hipotecznym zmiany mają dotyczyć m.in. zasad wynagradzania pośredników, którzy, jeśli przepis wejdzie w życie, będą opłacani wyłącznie przez zlecających im usługę klientów. Taka zmiana zdecydowanie zmniejszy dostępność pośrednictwa kredytowego w Polsce.


Programy rządowe

Program “Mieszkanie dla Młodych”, przewidziany na lata 2014-2018, cieszył się w ubiegłym roku tak dużą popularnością, że już w marcu 2016 r. wyczerpała się pula środków przewidzianych na tamten rok. Niedługo później, bo w lipcu, zakończono przyjmowanie wniosków z terminem realizacji 2017. Ostatecznie od 1 stycznia 2017 r. możliwość ich składania została odwieszona i program MDM będzie dostępny, aż do wyczerpania ogólnej kwoty limitu. Prognozuje się, że ta chwila nadejdzie jeszcze w tym samym miesiącu, bo zainteresowanie programem jest ogromne, a niektóre banki już teraz wstrzymały przyjmowanie wniosków. Później będzie można skorzystać jedynie ze środków przeznaczonych na ostatni rok programu.

Następny program rządowy – “Mieszkanie Plus” – będzie różnić się zdecydowanie w swojej formie od dotychczasowych sposobów wsparcia mieszkalnictwa, stawiając na niedrogi wynajem mieszkań. Klucze do swojego M w ramach tego programu pierwsi mieszkańcy odbiorą w 2019 r. W przyszłych latach zarówno program “Mieszkanie Plus”, jak i pojawiający się na polskim rynku inwestorzy instytucjonalni, którzy będą dysponować dużą bazą mieszkań pod wynajem, przyczynią się do redukcji wysokich dziś kosztów najmu, dzięki czemu zwiększy się dostępność i popularność tej formy mieszkalnictwa, jako alternatywy dla własnego M.


Łatwiejsze procedury budowlane, droższa budowa

Nowelizacja prawa budowlanego obejmuje szereg ułatwień dla postępowań urzędowych związanych z realizacją obiektów budowlanych. Ustawa wprowadziła zwolnienie niektórych robót budowlanych z pozwolenia na budowę lub ich zgłoszenia, skróciła termin wniesienia sprzeciwu przez urząd, umożliwiła wprowadzenie ograniczonych zmian w projekt budowlany bez konieczności rozpoczynania procedur od nowa, a także doprecyzowała i ujednoliciła postępowania legalizacyjne w przypadkach dokonania samowoli budowlanej.

Ulegają także zmianie przepisy dotyczące warunków technicznych dla budynków, których budowa rozpoczyna się od 1 stycznia 2017 r. Nowe domy muszą być bardziej energooszczędne. Oznacza to zwiększone koszty budowy wynikające z konieczności zakupu lepszych jakościowo materiałów.


Mały obrót ziemią rolną

W maju 2016 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z uchwalonymi zmianami, nabywcą nieruchomości rolnej może być zasadniczo rolnik indywidualny (właściciel lub dzierżawca użytków rolnych nieprzekraczających powierzchni 300 ha i spełniający inne wymagania w myśl ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego). Z uwagi na utrudnienia w nabyciu, a także późniejsze ograniczenia w zbyciu, nieruchomości rolne przestają pełnić funkcję lokaty kapitału, jak to miało miejsce w poprzednich latach, a stają się głównie zasobem użytkowym.

Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów można już teraz zaobserwować znaczne zmniejszenie się liczby transakcji ziemią rolną i nie ma przesłanek, aby sytuacja ta zmieniła się w tym roku.


Łatwiej będzie wyciąć drzewo

Ułatwienie wycinki drzew lub krzewów przez właścicieli nieruchomości na ich posesji, to cel nowelizacji ustawy o ochronie przyrody oraz o lasach. Dzięki temu wycinka drzew i krzewów na własnej nieruchomości będzie możliwa bez zgody urzędu, o ile nie będzie wiązała się z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z zezwoleń będą zwolnione drzewa, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm w przypadku: topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego, a w przypadkach pozostałych gatunków drzew – 50 cm.


Planowane zmiany w użytkowaniu wieczystym jeszcze nie teraz

Zgodnie z przygotowywanymi przepisami, użytkowanie wieczyste gruntu pod budynkami wielorodzinnymi ma przekształcić się we własność z mocy prawa. Przepisy te pierwotnie miały wejść w życie już z początkiem roku, ale tak się jednak nie stało. Wprowadzenie w życie zmian planowane jest obecnie na lipiec 2017 r. Taka procedura przekształcenia użytkowania wieczystego we własność wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wielu właścicieli mieszkań, którzy do tej pory, z różnych przyczyn, nie mogli dokonać takiej zmiany i wyeliminuje obawy o podwyżki opłaty rocznej w związku ze zmianą wartości gruntu.

fot: Enrico Strocchi

<h2>Skomentuj</h2>