Przychody Cherrypick Games wzrosły o ponad 25% w pierwszym kwartale

Spółka Cherrypick Games wypracowała w pierwszym kwartale 2018 roku 3,3 mln zł przychodów. Zysk netto wyniósł 1,0 mln zł i wzrósł, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, o ponad 21%. Wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 1,4 mln zł wobec 1,2 mln zł w 2017 roku, co oznacza wzrost o 14%.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników osiągniętych w pierwszym kwartale. W lutym br. z sukcesem skomercjalizowaliśmy grę „My Hospital” i dzięki dokonanej transakcji znacząco przyspieszyliśmy prace nad projektem „Beauty” oraz o ponad 1,5 roku prace nad kolejnym dużym tytułem „Crime Stories”. Chcemy być jak najmniejszym studiem generującym jak największe przychody – zgodnie z tą filozofią podejmujemy każdą kolejną decyzję biznesową. – powiedział prezes Cherrypick Games Marcin Kwaśnica.

Spółka sprzedała prawa do „My Hospital” fińskiemu KuuhubbOy. Zgodnie z umową Kuuhubb przejmie na siebie koszty hostingu, marketingu, oprogramowania i utrzymania gry, a polskie studio będzie ją rozwijać do końca pierwszego półrocza 2021 r. Kuuhubb zapłaci 2,6 mln euro a Cherrypick Games otrzyma udział w przyszłych przychodach z „My Hospital”.


W maju spółka rozpoczęła prace nad grą z gatunku „visual novel”, o roboczym tytule „Crime Stories”. W nowej produkcji gracze zaangażują się w śledztwa przepełnione zwrotami akcji, a także barwną i zagadkową historią. Już w drugim kwartale br. spółka wprowadzi do fazy soft-launch swój największy tytuł –„My Beauty Spa: Stars & Stories”, który ma szansę odnieść jeszcze większy sukces niż „My Hospital”.
– My Beauty Spa: Stars & Stories” to nasz najważniejszy tegoroczny tytuł, o dużo większym potencjale niż „My Hospital”. Przy jego projektowaniu tradycyjnie postawiliśmy na doskonałą jakość oraz dodaliśmy warstwę historii. Użytkownicy będą mieli wpływ na losy bohaterów a ich decyzje wpłyną na dalsze wydarzenia w grze – to ostatnio największy hit wśród graczy, szczególnie w naszej grupie docelowej. – powiedział Michał Sroczyński, Game Director Cherrypick Games.
Cherrypick Games pracuje obecnie nad czterema grami. 12 marca rozpoczął się soft-launch gry „MatchUp Friends”. Gra została wydana na kilku wybranych rynkach, w celu zbadania reakcji i zachowań graczy. Już dziś wiadomo, że produkcja wyróżnia się ponadprzeciętną retencją graczy. Równocześnie Cherrypick Games tworzy kolejne dwa projekty dedykowane kobietom – „Project Fame” i „Crime Stories”, które zostaną wprowadzone do fazy soft-launch odpowiednio w II i IV kwartale br.


W zeszłym roku spółka pozyskała z Oferty Publicznej 6,21 mln zł. Inwestorzy objęli wszystkie oferowane akcje, a redukcja w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła ponad 90%.

<h2>Skomentuj</h2>