Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Business Journal Media House

Leszek Cieloch – Wydawca, Redaktor Naczelny
[email protected]
tel. 503 754 704

Tobiasz Magadzia – CTO, Z-ca Redaktora Naczelnego
[email protected]

Artur Balwisz – redaktor prowadzący – AutoMoto
[email protected]

Redakcja może odmówić publikacji ogłoszenia lub reklamy bez podania przyczyny. Redakcja nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń oraz innych materiałów reklamowych, promocyjnych i sponsorowanych. Jeżeli jest uzasadnione podejrzenie, iż mogło dojść do naruszenia prawa prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tym.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich poprawiania, skracania, redagowania, adjustacji oraz doboru tytułów i śródtytułów.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za pliki (teksty, zdjęcia, grafiki)  nadesłane przez osoby trzecie. Jeżeli jest uzasadnione podejrzenie, iż mogło dojść do naruszenia prawa prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tym.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment