IPOPEMA TFI – Co przyniesie 2 połowa 2018 roku na rynkach finansowych


autor: Mariusz Zaród – Head of Interest Rates and Credits


Pierwsza połowa bieżącego roku to okres awersji do ryzyka i poszukiwania bezpiecznych inwestycji. Inwestorzy indywidualni unikali rynków akcji i pogodzili się z mniejszymi zyskami w imię bezpieczeństwa.
Rynek obligacji skarbowych i korporacyjnych wiarygodnych spółek nadal przyciąga uwagę inwestorów. W drugiej części roku nadal pozostajemy pozytywnie nastawieni na polski rynek obligacji i oczekujemy utrzymania dotychczasowych tendencji. Sprzyjać temu powinna niska, umiarkowana inflacja, która powinna obniżyć się do końca roku oraz brak podwyżek stóp procentowych w Polsce w perspektywie najbliższych kwartałów. Do pierwszych podwyżek może dojść dopiero w 2020 roku, ale niewykluczone, że zostaną one jeszcze bardziej odłożone w czasie.


Mariusz Zaród – Head of Interest Rates and Credits, IPOPEMA TFI


Istotnym czynnikiem, który będzie sprzyjać polskiemu długowi jest ograniczona podaż obligacji skarbowych na przetargach organizowanych przez Ministerstwo Finansów, wynikająca z wysokiego finansowania potrzeb pożyczkowych w bieżącym roku oraz bardzo dobra sytuacja budżetowa – nadwyżka prawie 10 mld PLN po maju.
Dodatkowo, utrzymujące się od dłuższego czasu niskie oprocentowanie lokat sprzyja „przesuwaniu” się oszczędności przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w stronę bezpiecznych, dłużnych instrumentów. To dobry sygnał dla funduszy obligacji.

Fundusze dłużne IPOPEMA TFI odnotowały w ostatnim okresie świetne wyniki. Ipopema Obligacji Korporacyjnych zyskał 2,42%, Ipopema Dłużny 2,35%, Ipopema Obligacji 1,58%, a Ipopema Gotówkowy 1,53% (dane na 11.07.2018). Ale nie tylko wyniki bezwzględne są imponujące. Wszystkie w/w fundusze zajmują czołowe miejsca w swoich kategoriach porównawczych, zgodnie z klasyfikacja Analiz Online.

<h2>Skomentuj</h2>