IPOPEMA powołała nowy fundusz

IPOPEMA TFI S.A. ruszyła z nowym funduszem, którego celem jest szybszy wzrost i wykorzystanie potencjału zagranicznych rynków w obszarze e-commerce, sektora IT, branży farmaceutycznej i biotechnologii. Fundusz liczy na zainteresowanie inwestorów indywidualnych, będących klientami czołowych instytucji finansowych: m.in. CITIBANK (Bank Handlowy S.A.), Raiffeisen Bank S.A., Expander Advisors Sp z o.o. na poziomie 100 mln zł aktywów do końca 2018 roku.


 

– W 2018 roku liczymy na lepszą perspektywę wzrostu wartości globalnych firm, w tym także rynków emerging market, ze względu na potencjlanie słabszego dolara i mocniejsze euro. Fundusz będzie inwestował w akcje i obligacje także na rynku krajowym, w zależności od perspektyw polskich aktywów i oczekiwanych stóp zwrotu. Uczestnicy funduszu zyskają ekspozycję na zagraniczne rynki akcji i obligacji, do których dostęp jest utrudniony w przypadku indywidualnych inwestycji. Dążymy do tego, aby stopa zwrotu z Funduszu wyniosła 5-10% rocznie, niezależnie od sytuacji rynkowej – podkreśla Jarosław Jamka, wiceprezes, dyrektor inwestycyjny IPOPEMA TFI.

 

Pierwsza emisja certyfikatów inwestycyjnych funduszu odbyła się w listopadzie  2017, kiedy zebrano ponad 1/5 zakładanej kwoty aktywów. Obecnie trwa drugi etap subskrypcji (5-23 stycznia) i dotyczy certyfikatów inwestycyjnych serii B. Zapis na certyfikaty inwestycyjne serii B może obejmować minimalnie 50 certyfikatów inwestycyjnych. Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii B wynosi 100,01 zł za certyfikat.

 

W opinii Jarosława Jamki strategia nowego funduszu będzie podobna do polityki funduszu niepublicznego IPOPEMA Global Profit Absolute Return FIZ, uruchomionego w sierpniu 2016, który w ostatnim miesiącu wypracował stopę zwrotu 0,88%.


 

Wykres: IPOPEMA Global Profit Absolute Return FIZ

 


– Analizując wyniki IPOPEMA Global Profit Absolute Return FIZ inwestorzy mogą ocenić, na jakie stopy zwrotu i poziom wahań mogą liczyć w naszym funduszu publicznym, który nie posiada jeszcze historycznych wyników – mówi Jarosław Jamka.

 

Zarządzający funduszem IPOPEMA Global Profit Absolute Return PLUS FIZ przyznają, że inwestując w papiery dłużne i akcje zagranicznych spółek, będą również wykorzystywać kompetencje w zarządzaniu strategiami dłużnymi oraz w selekcji akcji zagranicznych innego funduszu – IPOPEMA Globalnych Megatrendów (subfundusz działający w ramach funduszu IPOPEMA SFIO). Fundusz ten wypracował zysk dla inwestorów na poziomie 3,83% w ciągu ostatniego miesiąca.


 

Wykres: IPOPEMA Globalnych Megatrendów SFIO

 


– Pierwsze wyniki funduszu pokażemy w lutym br. i mamy nadzieję na pozytywny sygnał dla inwestorów. Środki, które zbierzemy zamierzamy ostrożnie lokować w szczególności na polskim rynku akcji, uwzględniając, poza analizą fundamentalną każdej spółki, inne czynniki, takie jak sentyment inwestorów, historyczne wyceny małych i dużych polskich spółek – dodaje Jarosław Jamka.

<h2>Skomentuj</h2>