IPOPEMA Dłużny SFIO wśród najlepszych na rynku

IPOPEMA Dłużny został uznany przez ekspertów za jeden z najlepszych funduszy papierów dłużnych na rynku. Od początku roku pozyskał już ponad 100 mln zł nowych środków. Obecnie zarządza aktywami na poziomie przekraczającym 200 mln zł i osiągnął najlepsze wyniki wśród funduszy dłużnych na rynku w okresie 6 i 12 miesięcy, z wynikiem 3,5 proc. (stopa zwrotu za 12M).


 

 

Celem działającego od 2015 roku IPOPEMA Dłużny jest jak najlepsze odwzorowanie zachowań rynku długoterminowych obligacji skarbowych poprzez inwestycje w bezpieczne dłużne papiery wartościowe. Polskie obligacje skarbowe stanowią od 70% do 100% aktywów funduszu, a zagraniczne obligacje maksymalnie do 25%. Fundusz cechuje się również wysoką płynnością składników portfela, co pozwala na dynamiczne dopasowanie się do warunków rynkowych i poszukiwanie okazji rynkowych.

 


 

 


 

Fundusz jest rozwiązaniem dla inwestorów poszukujących stabilnych zysków i alternatywy dla depozytów bankowych. Fundusz uzyskał pięciogwiazdkowy rating Analiz Online w ocenie ryzyka w okresie 12 i 36 miesięcy. Wyniki funduszu ostatnich 3 lat pozwoliły na zajęcie pierwszego miejsca w grupie, osiągając zdecydowanie wyższą od przeciętnej stopę zwrotu (+11,07 pkt proc.).

 


 

 


 

W opinii ekspertów Analizy Online „…. stopy zwrotu IPOPEMA Dłużny od początku działalności należą do najwyższych w grupie porównawczej. W ciągu trzyletniej historii funduszu był tylko jeden (!) miesiąc, w którym subfundusz nie znalazł się w ścisłej czołówce w swojej grupie porównawczej (był to kwiecień 2016 roku). W spektrum inwestycyjnym funduszu, obok polskich skarbówek, znajdują się również w niewielkim procencie papiery z państw Europy Środkowo-Wschodniej, jak np. Węgier, Chorwacji czy Rumunii ‘’.

<h2>Skomentuj</h2>