Category : Inwestycje

  • Dyrektor – administrator, czy lider...

    Być liderem, czy tylko administrować? To dylematy, przed którymi staje obecnie coraz więcej dyrektorów szkół. Bez gruntownej zmiany w postrzeganiu roli dyrekcji szkoły w kształtowaniu świado...[+]