Tag Archives : kancelaria Skarbiec

Upadłość konsumencka współmałżonka: Jak zabezpieczyć majątek?

Polskie przepisy przewidują możliwość złożenia wniosku o upadłość konsumencką przez oboje małżonków lub przez każdego z nich osobna. Ogłoszenie upadłości choćby jednego z małżonków powoduje powstanie rozdzielności majątkowej, a majątek wspólny wchodzi w skład masy upadłości. Ogłoszenie upadłości kon

Czytaj dalej